Vessout Cumsdukapi

Poruchy autistického spektra -- Rozšířené a přepracované vydáníPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Kateřina ThorováAutismus je v současnosti považován za různorodou neurovývojovou poruchu s charakteristickými kognitivními deficity a typickými vzorci zvláštního chování, na jejímž vzniku se ve vysoké míře podílejí genetické faktory. Publikace rozsáhle a erudovaně postihuje jednotlivé aspekty problematiky počínaje přehledem přístupů k autismu, přes charakteristické projevy a popis jednotlivých poruch, demografické profily, teoretická východiska, vztah neurověd k PAS a zejména diferenciální diagnostiku, jejímž včasným použitím lze poskytnout adekvátní odbornou pomoc. Uvedeny jsou též praktické možnosti terapie, výčet vzdělávacích a sociálních služeb. Autorka čerpá ze svých zkušeností dlouholeté práce s dětmi i z vlastních výzkumů a projektů, v příloze publikuje nejtypičtější výtvarné práce a kresby, na závěr uvádí adresář občanských sdružení a zařízení zabývajících se problematikou PAS. Shrnutí nejdůležitějších poznatků poruch autistického spektra z hlediska psychodiagnostiky pro odbornou veřejnost.


Rozíené a pepracované vydání. Poruchy autistického spektra. Práce dělat při studiu práva. Na tomto webu je k dispozici adresá subjekt které poskytují sluby je zajiují odpovídající pomoc a podporu. Publikace zkuené psycholoky pináí komplexní pohled na jedno z nejtích dtských vývojových onemocnní poruchy autistického spektra mezi n patí pedevím dtský autismus atypický autismus Aspergerv syndrom a deziintegraní.


Zvláštní vzdělání učitel platu v Dillí. O fenoménu lásky a sounáleitosti k rodim a jejich dtem s mentálním postiením v kadodennosti totality SLOWÍK J. Vekeré informace o produktu. Kniha Poruchy autistického spektra Rozíené a pepracované vydání Publikace zkuené psycholoky pináí komplexní pohled na jedno z nejtích dtských vývoj. CSS Přechod D-Žádný. Poruchy autistického spektra Rozíené a pepracované vydání autismus poruchy Kateina Thorová Moje hodnocení Zatím nikdo nehodnotil Pidat do poliky nakladatel Portál rok vydání 2016 vydání 3. G Protein Khan Academy. První kapitola se vnuje teoretickým východiskm uvedena jsou. Autism spectrum disorders part 1 . Osobnostní specifika ák s lehkým mentálním postiením s poruchou autistického spektra ovlivující edukaní proces specifika poznávacích proces a variabilita vývojových zvlátností. Srovnejte ceny produkt internetových obchod. pée a výchova. Titul Poruchy autistického spektra Autor Kateina Thorová EAN 70917 ISBN 17 Nakladatel PORTÁL s.r.o. autistického spektra. Mezi pojednávaná témata patí napíklad raná diagnostika v praxi diferenciální diagnostika z pohledu psychologa vzdlávání a terapie rodinná problematika prognóza specifika vývojové trajektorie poruchy kolní a sociální problematika. Pepracované a rozíené vydání.

MON E Collège 36.


Univerzitní knihovna Poruchy autistického spektra -- Rozšířené a přepracované vydání PDF. E-knihy PDF do čtečky Kateřina Thorová.